Skip to content Skip to footer
0 items - 0,00€ 0

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Mitä sinun pitää tietää

Tutustu sornetarinat.fi tietosuojaselosteeseen.

Voimassa 1.12.2021 alkaen.

Tämä on Mrs. Sorne Kustannuksen (sornetarinat.fi) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Viimeisin muutos 1.12.2021.

Sisältö:

1. Asiakasrekisteriseloste

1.1. Rekisterinpitäjä

Mrs. Sorne Kustannus
Y-tunnus: 2325084-6
Katajataival 23
36200 Kangasala
FINLAND

1.2. Rekisteriasioista vastaava

Mrs. Sorne Kustannus
Y-tunnus: 2325084-6
Miia Sorne
mrs.sorne<ät>sornetarinat.fi
Katajataival 23
36200 Kangasala
FINLAND

1.3. Rekisterin nimi

Sornetarinat.fi verkkokaupan asiakas- ja markkinointirekisteri.

1.4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 • henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
 • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde).

Sornetarinat.fi verkkokaupan asiakasrekisterin henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen sekä markkinointiin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

1.5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:

 • nimi
 • osoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • tilatut tuotteet
 • asiakkaan kirjoittamat vapaamuotoiset viesti tilauksen yhteydessä

Rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisteristä seuraavien asetusten mukaisesti:

 • Verkkokauppa:
  • Ei-aktiiviset tilit: 2 vuoden päästä
  • Odottaa-tilassa olevat tilaukset: 2 kuukauden päästä
  • Epäonnistuneet tilaukset: 2 kuukauden päästä
  • Peruuntuneet tilaukset: 2 kuukauden päästä
  • Tehdyt tilaukset: 6 vuoden päästä
 • MailChimp: 2 vuotta edellisestä sähköpostin aukaisusta
 • Google Analytics: 26kk edellisestä vierailusta
1.6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi sornetarinat.fi verkkokaupan asiakkaista ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa tilauksen yhteydessä, täyttäessään lomakkeen sivustolla tai tilatessaan uutiskirjettä ja muut tilanteet, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

1.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteritietoja voidaan jakaa yrityksen sisällä mikäli tehtävä niin vaatii. Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille.

Tietyissä tilanteissa tietojasi saatetaan siirtää EU:n talousalueen ulkopuolelle. Siirron peruste on EU-komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1250 (12.6.2016) EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman tietosuojan tason riittävyydestä sekä palveluntarjoajan edelliseen liittyen suorittama itsesertifiointi.

Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/list

1.8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sornetarinat.fi verkkokaupan rekisterien käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

1.9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

1.10. Rekisteröidyn tarkastus- ja korjausoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietopyynnön voi tehdä veloituksetta 1 kerran vuodessa. Useammista tai kohtuutonta haittaa aiheuttavista tietopyynnöistä veloitamme voimassa olevan työaikahinnaston mukaisesti kohtuulliset syntyneet kustannukset.

1.11. Tietojen poisto-oikeus

Rekisterissä olevalla on oikeus pyytää tietojen poistamista ellei esimerkiksi kirjanpitolaki edellytä tietojen säilyttämistä. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

3. Evästeet

Jotta tämä sivusto toimisi mahdollisimman hyvin, se tallentaa aika ajoin laitteellesi pieniä datatiedostoja, joita kutsutaan evästeiksi (cookies). Tämä on yleinen käytäntö useimmissa verkkosivustoissa.

Mitä ovat evästeet?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivusto tallentaa tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, kun käyt sivustolla. Evästeet tallentavat tietoa laitteesi käytöstä ja käyttötavoista, muun muassa käyttäjätunnuksesi, valitsemasi kielen, fonttikoon ja erilaiset näyttöasetukset. Näin tallentuneet tiedot tarvitsee antaa vain kerran eikä aina erikseen sivustolla käydessäsi tai sivuja selaillessasi.

Kuinka voit hallita evästeitä?

Voit hallita ja/tai poistaa evästeitä vapaasti. Ohjeita löytyy osoitteesta aboutcookies.org. Voit poistaa kaikki tietokoneellasi olevat evästeet, ja useimmat selaimet voi asettaa torjumaan ne kokonaan. Muista kuitenkin, että jos torjut evästeet, joudut määrittämään tietyt asetukset aina uudestaan sivustolle palatessasi. Saattaa myös olla, että et voi käyttää joitakin sivustolla olevia palveluja ja toimintoja.

Miten me käytämme evästeitä?

Sornetarinat.fi -sivuston tallettaa koneellesi evästeitä (cookies) jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen käyttökokemuksen verkkokauppakäyntiin. Evästeitä käytetään hyödyksi esim. näyttämällä ostoskoriin lisäämäsi tuotteet seuraavalla vierailulla, sivuston kävijöiden analysoinnissa Google Analytics työkalun kautta sekä markkinointiin Google Adsin, Facebookin ja Instagramin kautta. Yksi hyvä esimerkki evästeiden käytöstä on että niiden avulla piilotamme seuraavaksi 3 kuukaudeksi eväste kyselyn (minkä näit tullessasi sivuillemme) sinulta – tämä parantaa sinun käyttökokemusta.